Clientenstop

In verband met een volle agenda, neem  ik op dit moment geen nieuwe klanten aan. Zodra er weer plaats beschikbaar is wordt dit op de website vermeld.